Служба радників президента Асоціації органів місцевого самоврядування

Друк

Служба радників президента Асоціації органів місцевого самоврядування на громадських засадах є консультативно-дорадчим органом, що утворено з метою сприяння здійсненню повноважень президентом Асоціації. Служба радників складається виключно з радників, що працюють на громадських засадах.

Основними завданнями радників є:

- здійснення експертної оцінки поточних, перспективних планів і стратегічних напрямів розвитку місцевого самоврядування у Харківській області;
- визначення проблемних питань і пріоритетів розвитку області;
- визначення загальних напрямів вирішення проблемних питань розвитку області;
- моніторинг виконання та супроводження реалізації заходів, спрямованих на розвиток області;
- підготовка аналітичних, інформаційних, довідкових матеріалів; здійснення відповідних експертних і консультативних послуг, необхідних для забезпечення діяльності президента Асоціації.

Функції радників:

- беруть участь у розробці проектів рішень Загальних зборів та Правління Асоціації з питань розвитку області;
- вивчають та узагальнюють аналітичні матеріали з питань розвитку області;
- беруть участь у підготовці проектів листів, звернень та інших документів, що готуються Асоціацією;
- вносять пропозиції на розгляд президента Асоціації щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи Асоціації;
- здійснюють моніторинг виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах Асоціації;
- беруть участь у засіданнях Правління та Загальних зборах Асоціації без права голосування.

Склад служби радників:

1. ДАУГУЛЬ Валерій Янісович — з питань земельних відносин та природокористування;

2. ПРОНЬКІНА Галина Степанівна — з фінансових питань;

3. МИХАЙЛОВ Олег Володимирович — з правових питань, секретар Регіонального антикорупційного центру;

4. КІРЮХІН Олексій Михайлович — з питань транскордонного співробітництва;

5. ЛЮБЧЕНКО Павло Миколайович — з питань розвитку та реформування місцевого самоврядування, децентралізації влади;

6. КИРИК Сергій Васильович — з питань паливно-енергетичного комплексу;

7. АЗІЗЯН Ольга Яківна — з питань взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації;

8. ЄВДОКІМЕНКО Світлана Вікторівна — з інформаційних питань та аналітичного забезпечення;

9. ЛЕВЧУК Віктор Георгійович — з питань взаємовідносин з релігійними та громадськими організаціями.