Висновки щодо проекту Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Друк

 

Такі положення Концепції, як запровадження заходів з мотивації, обов’язковість і неперервність навчання, контроль за освітніми програмами та закладами, двосторонній зв'язок між замовниками та виконавцями освітніх послуг та ін. будуть сприяти не тільки підвищенню якості і ефективності роботи органів влади, наданню ними базових адміністративних послуг, а й формуванню української еліти управління.

2.  Слід відзначити, що під час підготовки проекту Концепції враховані наші пропозиції щодо неперервності системи навчання фахівців, створення національного реєстру фахівців з сучасним міжнародним досвідом з підготовки кадрів місцевого самоврядування, залучення міжнародного досвіду, які висловлювалися у ході проведення зустрічей, круглих столів, нарад тощо.

3. Розділ «Фінансове забезпечення реалізації Концепції» є невід’ємною і важливою складовою документу та гарантує реалізацію його положень. Але в ньому, нажаль, зараз містіться інформація лише про джерела фінансування і не визначено яким саме чином це фінансування буде відбуватися.

Хоча у розділі «Етапи та строки реалізації Концепції» зазначено, що у 2017 – 2018 роках передбачається підготовка та погодження змін до відповідних законодавчих актів, але це положення досить загальне і стосується всіх сфер, які визначає Концепція. Тому розділ «Фінансове забезпечення реалізації Концепції» не може обмежуватися лише загальними посиланнями, а повинен містити конкретну інформацію щодо запровадження обов’язкового фінансування освіти у контексті Концепції, а це може бути реалізовано лише після внесення змін у Закони України (або враховано при прийнятті нових).

Таким чином, необхідно доопрацювати зазначений розділ, передбачивши не тільки посилання на відповідні положення у діючому законодавстві, а головне — чітко визначити, до яких саме Законів України треба внести зміни, або передбачити відповідні положення у нових законопроектах. Серед них можуть бути: «Бюджетний кодекс України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу» «Про освіту» та інші.

Окрім того, Концепція має визначати не тільки умови навчання працюючих посадових осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування, але й підготовки молодих фахівців.  Тому необхідно передбачити умови фінансування навчання рекомендованих радами студентів та гарантії їх подальшого працевлаштування у виконавчих апаратах та структурах рад.

Без забезпечення правового підґрунтя фінансування освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад ефективно реалізувати Концепцію та дістатися поставлених нею цілей буде вкрай важко.

 

 

 

Асоціація
органів місцевого самоврядування
Харківської області.