Президентом України внесено до Верховної Ради України доопрацьований проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)

Нагадуємо, що на попередню редакцію Законопроєкту від 13 грудня 2019 року № 2598 Всеукраїнською асоціацією районних та обласних рад та народними депутатами були направлені пропозиції і зауваження до Верховної Ради України.

 27 грудня 2019 року Президентом України внесено доопрацьований проект

Закону, який частково врахував їх пропозиції, зокрема щодо:

- терміну повноважень рад (з 4 до 5 років);

- особливого статусу міст Києва та Севастополя;

- повноважень голови громади тощо. 

Разом з тим, виконавча дирекція Асоціації відзначає, що у доопрацьованому проекті Закону міститься ряд положень, які також потребують змін. 

  1. Громади не можуть поділятися на категорії сільські, селищні та міські (на відміну від статусу населених пунктів), оскільки громади мають однаковий обсяг повноважень, рівно представлені в окружних та обласних радах та можуть відрізнятися тільки за площею, кількістю населення, розмірами бюджетів. Таким чином, статус населеного пункту не може визначати статус громади. 
  1. Законопроект правомірно визначає що, окружні та обласні ради представляють спільні інтереси громад, але в їх назві це не знайшло відображення. На наш погляд, назви «окружна рада громад» та «обласна рада громад» – більш точніші та кореспондуються з положеннями статті 141 проекту Закону про те, що «порядок обрання депутатів окружних та обласних рад забезпечує рівне представництво громад у межах відповідного округу, області...». Застосування подібної назви відрізнятиме окружні та обласні ради громад від інших існуючих рад (ветеранів, бджолярів...). 
  1. Невиправданим є положення про те, що строк повноважень голови окружної та обласної ради становить 1 рік та їх обрання відбуватиметься на основі ротації, оскільки це не сприятиме сталому функціонуванню виборного органу. 
  1. Даний законопроєкт передбачає, що голова громади очолює виконавчий орган ради громади, але аналогічна норма відносно голів окружних та обласних рад не передбачена. На наш погляд наявність двох посадових осіб (голови ради та голови виконавчого органу) може призвести на практиці до дуалізму управління та можливої конфронтації. 
  1. Перехідні положення проекту Закону передбачають, що місцеві вибори проводяться протягом 90 днів після набуття чинності законом, яким визначається адміністративно-територіальний устрій держави, що є достатнім для проведення виборів. Разом з тим статтею 141 передбачено, що позачергові вибори призначаються не пізніше 120 днів з дня дострокового припинення повноважень ради. По-перше, терміни не кореспондуються, по-друге, 120 днів завеликий термін для організації та проведення місцевих виборів. По-третє, протягом 4 місяців громади не будуть мати повноважний орган місцевого самоврядування, а його буде підмінятиме тимчасовий державний уповноважений, що не забезпечує гарантій реалізації місцевого самоврядування. 
  1. У статті 140 закріплюються різні терміни (назви) виконавчих структур рад. Для громад – виконавчі органи, для окружних та обласних рад – виконавчі комітети, а відтак мабуть і різні обсяги повноважень, що безпідставно роз'єднує загальну мету і цілі місцевого самоврядування та не відповідає вимогам Європейської хартії. 
  1. Статтею 143 визначено основний перелік повноважень громади. Разом з тим залишився невизначеним перелік хоча б основних повноважень окружних та обласних рад, а отже невизначені конституційні гарантії діяльності органів місцевого самоврядування субрегіонального та регіонального рівнів та суперечить практики Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.им часом пройде обговорення законопроекту. Відповідні зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні Правління Асоціації, після чого направлені у формі звернення до Президента України та Верховної Ради України для розгляду.
Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...