Роз’яснення для громад: Зміни щодо черговості видатків місцевих бюджетів

У серпні Уряд прийняв постанову №824, якою ухвалив зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Ці зміни стосуються й виконання місцевих бюджетів, адже вони розширюють перелік платежів за видатками загального та спеціального фондів, що здійснюються за другою чергою. Що саме змінилось та які новели слід взяти громадам до уваги?


Про це дізнавайтесь у новому роз’ясненні, підготовленому експертами Програми USAID DOBRE.

серпня 2023 року постановою 824 Уряд ухвалив зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою від 09.06.2021 р. 590 (далі – Порядок № 590).

В частині виконання місцевих бюджетів зміни розширюють перелік платежів за видатками загального та спеціального фондів, що здійснюються за другою чергою.

Нагадаємо, що Порядком №590 визначено, зокрема, черговість здійснення органами Казначейства платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів коштів як державного так і місцевих бюджетів на період дії воєнного стану, оскільки у вказаному періоді не застосовуються вимоги статті 55 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) щодо проведення захищених видатків бюджету (абз. 12 п.п. 1 п. 22 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ). Тож у п. 19 Порядку №590 встановлено три черги здійснення органами Казначейства платежів, можливість виконання яких у повному обсязі залежить від ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Левову частину платежів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів віднесено до другої черги платежів.

Розглянемо більш детально зміни, які стосуються виконання місцевих бюджетів.

У таблиці наведено платежі, які увійшли до розширеного переліку пріоритетних платежів за видатками загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, що здійснюються за другою чергою (абз. 4–5 п. 19 Порядку №590):

Загальний фонд Спеціальнийфонд
Проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС* Проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС*
Психологічної допомоги** -  
Придбання спеціальними установами страхового фонду документації предметів, матеріалів і оплату послуг у сфері страхового фонду документації Придбання спеціальними установами страхового фонду документації предметів, матеріалів і оплату послуг у сфері страхового фонду документації
Оплату послуг, що надаються спеціальними установами страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації Оплату послуг, що надаються спеціальними установами страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

Примітка*: текст, вказаний у цьому рядку граф «Загальний фонд» та «Спеціальний фонд», змінив такі слова: «будівництво, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо)».

Примітка**: текст, вказаний у цьому рядку графи «Загальний фонд», змінив слова «психологічної реабілітації».

До відома: правові, економічні та організаційні засади створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації України, а також функціонування державної системи страхового фонду документації, визначені Законом України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 № 2332-III (далі – Закон №2332).

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону №2332, до суб'єктів державної системи страхового фонду документації віднесені місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, у складі яких за необхідності діють відповідні служби (підрозділи) з питань створення та ведення страхового фонду документації.

Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції створюють обласні (регіональні) страхові фонди документації (стаття 23 Закону №2332).

Фінансування робіт з формування страхового фонду документації України здійснюється щорічно з місцевих бюджетів, власних коштів постачальників документів в межах, передбачених обласними (регіональними) програмами.


Посилання на НПА, що згадані у роз’ясненні:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 №824 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2023-%D0%BF#n2;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2021 №590 «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021- %D0%BF#n9;
  3. Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI «Бюджетний кодекс України». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text;
  4. Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 №2332- III. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2332-14#Text.

© Ця публікація стала можливою завдяки щирій:підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/17068

Файл додається.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...