Щодо дотримання бюджетного законодавства при затвердженні окремих місцевих бюджетів

З метою контролю за дотриманням бюджетного законодавства, відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації здійснено перевірку рішень сільських, селищних і міських рад щодо затвердження бюджетів місцевого самоврядування на 2021 рік.

Про виявлені недоліки та порушення перший заступник директора Департаменту фінансів Світлана Архіпова проінформувала учасників онлайн семінару з бюджетних питань 25 січня 2021 року.

Виконавча дирекція Асоціації рекомендує органам місцевого самоврядування оперативно вжити заходи щодо усунення виявлених порушень бюджетного законодавства та проінформувати Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації та Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області.

 

Оперативна інформація

щодо порушень та зауважень, виявлених під час перевірки рішень про місцеві бюджети на 2021 рік

 

При плануванні та затвердженні окремими місцевими радами не дотримані вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Також виявлено такі недоліки та порушення, що були допущені при складанні та затвердженні місцевих бюджетів, зокрема:

- не враховані положення статті 23 Бюджетного кодексу України щодо надання права на здійснення перерозподілу видатків виконавчому органу місцевої ради за погодженням з комісією з питань бюджету. Рішеннями рад таке право надається фінансовому органу, селищній громаді тощо;

- не дотримано вимоги статті 16 Бюджетного кодексу України щодо надання права керівнику фінансового органу здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках. Право надане селищному голові, територіальній громаді тощо;

- не дотримано вимоги статті 76 Бюджетного кодексу України щодо схвалення проєкту бюджету виконавчим органом місцевої ради;

- не забезпечено дотримання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо оприлюднення рішень про затвердження бюджету: а саме: не дотримано терміни оприлюднення у газетах, рішення опубліковано без додатків, які є його невід'ємною частиною;

- не враховані зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України щодо переліку захищених видатків бюджету;

- у порушення вимог статті 85 Бюджетного кодексу України при затвердженні бюджету у складі видатків передбачена субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів;

- порушено вимоги статті 22 Бюджетного кодексу України - визначено головним розпорядником коштів місцевого бюджету комунальні установи;

- передбачено в місцевих бюджетах видатки без визначення напрямів їх використання (нерозподілені), що не відповідає принципу збалансованості місцевого бюджету;

- не дотримано вимоги Типової форми рішення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №668 (зі змінами) та не враховані рекомендації Міністерства фінансів України (лист від 11.12.2020 №05120-08-06/38410) у частині окремих додатків до рішення;

- не визначені окремі джерела формування бюджету в частині доходів, трансфертів та фінансування;

- не дотримано вимоги ст.91 Бюджетного кодексу України щодо планування в бюджеті видатків на реалізацію місцевих програм, які радою не затверджені;

- в додатку до рішення по видатках на фінансування місцевих програм назви таких програм не відповідають затвердженим рішеннями ради;

- не дотримано вимоги наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) щодо структури кодування та найменування кодів програмної класифікації;

- не дотримано вимоги наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 щодо визначення головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм;

- допущені інші методологічні та технічні недоліки.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...