Про необхідність внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції

йдеться у звернені, що підготовлено Виконавчою дирекцією Асоціації на виконання рішення Загальних зборів від 19 березня 2019 року:

 

Ми, учасники Загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, яка об'єднує майже 100% усіх сільських, селищних, міських і районних рад, об'єднаних територіальних громад, глибоко стурбовані ситуацією, що склалася навколо виконання Законів України «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», «Про дитяче харчування» та «Про Антимонопольний комітет України».

 

Так, з метою забезпечення реалізації права дітей на достатнє, високоякісне та безпечне харчування, органи місцевого самоврядування оголошують торги на закупівлю продуктів харчування для місцевих закладів освіти, з дотриманням всіх передбачених чинним законодавством України процедур. Право визначати переможців аукціону надано саме органам місцевого самоврядування, як замовникам, оскільки вони в рамках процедури закупівлі формують основні вимоги та критерії до якості продуктів, у тому числі - умови зберігання та транспортування, у відповідності до санітарних та інших вимог, передбачених зокрема Законом України «Про дитяче харчування».

 

Нерідко недобросовісні учасники торгів, які у тендерній пропозиції не в повному обсязі забезпечили виконання зазначених замовником у тендерній документації вимог, оскаржують не тільки результати торгів, але й умови оголошення закупівель до постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель – єдиного в Україні уповноваженого на це органу.

 

В результаті надходження значної кількості скарг, їх розгляд уповноваженим органом об'єктивно затягується, що, в свою чергу, на довгий час позбавляє можливості замовнику укласти договір на поставку товару та своєчасно забезпечити дошкільні та шкільні навчальні заклади основними видами продуктів харчування (м'ясо та м'ясопродукти, молоко, сир тощо), які обов'язково повинні бути в щоденному раціоні дітей, як це мало місце, наприклад, у Роганській селищній об'єднаній територіальні громади Харківського району.

 

Відповідно до даних офіційного сайту Антимонопольного комітету України з питань публічних закупівель, така ситуація склалася не тільки у органів місцевого самоврядування Харківській області, але й в інших регіонах держави.

З метою вирішення зазначених проблем, пропонуємо ініціювати внесення необхідних змін до законодавства України, зокрема:

 

  1. Наділити повноваженнями щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та повідомлень про державну допомогу територіальні підрозділи Антимонопольного комітету України (Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 4-р від 01.04.1994)

 

  1. Визначити що:

 

2.1. право встановлення умов закупівель та визначення переможця належить виключно органам місцевого самоврядування, які забезпечують життєдіяльність територіальних громад, а умови тендерної документації, якщо вони зазначені на підставі інших нормативно-правових актів (наприклад санітарні вимоги до транспортування молока (Закон України «Про молоко та молочні продукти»), не можуть бути оскаржені.

 

2.2. торги на закупівлю послуг оголошуються лише у тому разі, коли існуючі суб'єкти комунальної форми власності, засновником яких є замовник, не в змозі відповідно до статутних завдань забезпечити потребу замовника у закупівлі товарів, робіт, послуг (доповнити цією нормою Закони України «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції»).

 

2.3. прийняття скарги в електронній системі закупівель органом оскарження не повинно автоматично зупиняти реалізацію торгів, зокрема щодо закупівлі продуктів харчування для дошкільних, шкільних та інших соціальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, оскільки, на нашу думку, адміністрований орган не може перебирати на себе повноваження судової влади (ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі»).

Законодавство України забезпечує право будь-якої юридичної чи фізичної особи на оскарження у суді (з одночасним зупиненням) рішень органів місцевого самоврядування, які порушують їх права та законні інтереси. Таке виключне право має належати лише суду;

 

  1. Змінити існуючий порядок попереднього погодження органами місцевого самоврядування своїх рішень з Антимонопольним комітетом України, зокрема щодо створення або фінансової підтримки засновниками юридичних осіб комунальної форми власності, оскільки це є порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Європейської Хартії місцевого самоврядування щодо їх фінансової та організаційної самостійності (ст. 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»).

 

Створення та статутна діяльність суб'єктів господарювання комунальної форми власності не може призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, оскільки такі підприємства мають особливий (комунальний) статус і впроваджують свою діяльність не задля бізнесу (комерційних інтересів), а виключно для гарантованого забезпечення потреб цих територіальних громад.

 

З метою недопущення застосування правових норм, які обмежують права та інтереси органів місцевого самоврядування, як колегіальних органів територіальних громад та прирівнюють їх до порядку захисту інтересів бізнес-структур, Асоціація звернулася до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад з проханням підтримати зазначені вище пропозиції та направити їх до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...