Пропозиції щодо розмежування повноважень між різними рівнями органів місцевого самоврядування

були підготовлені Виконавчою дирекцією Асоціації та надіслані експертам Ресурсного центру Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад для узагальнення та можливого врахування у проектах законодавчих ініціатив УАРОР.

 

Як зазначено у листі, проблеми, які були визначені під час засідання круглого столу на тему «Моделювання спроможного районного рівня: набутий досвід та перспективи», який відбувся 22 березня 2019 року, є вкрай важливими та актуальними.

 

Відомо, що утворення об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації реформи з децентралізації державної влади в Україні значно збільшило можливості місцевих рад базового рівня щодо розвитку територіальних громад. Такі місцеві ради перебрали на себе практично всі повноваження щодо вирішення проблем місцевого значення. Статус-кво закріплено чинним законодавством. Реформа з децентралізації влади є найуспішнішою та фактично стала політичним брендом України.

 

Разом з тим, ще залишається невирішеними повною мірою питання щодо повноважень місцевих рад субрегіонального рівня. Особливо гостро це постає у зв'язку з необхідністю реалізації другого етапу реформи – укрупнення районів та проведення виборів до місцевих рад на новій територіальній основі. Такий курс офіційно проголошено Президентом України та Урядом України.

 

Переконані, що при проведенні адміністративно-територіальної реформи та укрупненні районів, з метою утворення спроможного районного рівня та досягнення збалансованості соціально-економічного розвитку нових адміністративно-територіальних утворень, забезпечення доступності послуг до населення тощо, на законодавчому рівні необхідно визначити засади адміністративно-територіального устрою, критерії формування адміністративно-територіальних одиниць та підготовки нової схеми районів.

 

Утворення укрупнених районів, на наш погляд, забезпечить не тільки скорочення кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування зі значним зменшенням фінансових витрат на їх утримання, але й дозволить збільшити організаційні та фінансові можливості субрегіонального рівня та зокрема, районних рад, як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад району, щодо:

 

комплексного просторового планування території;

розвитку дорожнього господарства та підвищення якості сполучення між населеними пунктами;

належного функціонування закладів профтехосвіти з метою підготовки місцевих кадрів;

належного утримання інтернатів та інших закладів соціального захисту населення;

раціонального використання майна спільної власності територіальних громад (культурні, спортивні заклади та інше комунальне майно);

будівництва та ефективної експлуатації об'єктів з переробки ТПВ та покращення екологічної ситуації, як в районах, так і в областях в цілому;

рівня якості виконання делегованих повноважень держави, в тому числі, соціального захисту, пенсійного забезпечення тощо.

Такі повноваження доцільно закріпити за районними радами у базовому Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», нова редакція якого є вкрай необхідною.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...