Роз’яснення щодо розподілу та перерахування залишків коштів районних бюджетів, що ліквідовуються

Під час проведення навчального семінару-практикуму з питань бюджетного процесу у новоутворених громадах та районних радах, який відбувся у режимі відеоконференції 25 січня 2021 року, учасники обговорювали окремі питання що стосуються перерахування та розподілу залишків коштів між бюджетами реорганізованих та новоутворених громад.

 

Міністерство фінансів України надає роз'яснення з цього питання, текст якого наведено нижче.

 

«В рамках реалізації основного етапу децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування на цей час завершується процес формування адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня. Законом України від 17.11.2020 № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» врегульовані питання, що стосуються перерахування та розподілу залишків коштів між бюджетами реорганізованих та новоутворених громад (далі – Закон № 1009-ІХ).

 

Так, відповідно до підпункту 15 пункту 62 Закону № 1009-ІХ залишки коштів (у тому числі боргові зобов'язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів.

 

Якщо територію ліквідованого району включено до складу територій кількох новоутворених районів, залишки коштів, що не мають цільового призначення, перераховуються до відповідних районних бюджетів пропорційно до чисельності наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало 2 на територіях, включених до складу відповідних новоутворених районів.

 

Залишки таких коштів перераховуються на підставі платіжних доручень за підписом голови комісії з реорганізації районної ради, що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до утворення та ліквідації районів. Розподіл залишків коштів має бути пропорційним розподілу фінансових (боргових) та/або майнових зобов'язань, що здійснюється у порядку правонаступництва, що обов'язково відображається у відповідному передавальному акті або розподільчому балансі.

 

Особливості розподілу нерухомого майна реорганізованих районних рад визначено підпунктами п'ятим та шостим пункту 62 Закону № 1009-ІХ.

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

 

Пунктом 8 цього наказу визначено, що розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до мережі яких вони були включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів показників на кінець звітного періоду не повинно бути.

 

Відображення операцій по річному заключенню рахунків здійснюється відповідно Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 13.12.2019 № 351 «Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевого бюджету» (із змінами).

 

Разом з тим зазначаємо, що надавати роз'яснення з питань застосування вищезазначених наказів уповноважено Державну казначейську службу України.

 

Отже, використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів за результатами річного звіту здійснюється відповідно до вимог встановлених статтями 14, 72 Бюджетного кодексу України.

Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права та носять виключно рекомендаційний і інформаційний характер».

 

В. о. директора Департаменту політики

міжбюджетних відносин та

місцевих бюджетів Міністерства фінансів України                 Володимир НАГОРНИЙ

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...