Сергій Чернов звернувся до центральних органів влади підтримати пропозиції до Бюджетного кодексу стосовно забезпечення фінансування райрад

Президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов звернувся до керівництва Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також до Міністерства фінансів України і Міністерства розвитку громад та територій України з підтримкою пропозицій, які вніс Народний депутат України Дмитро Любота до проєкту змін до Бюджетного кодексу.

Як відомо, 05 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №4100-д, а Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доручено доопрацювати його до другого читання.

Дмитро Любота запропонував Комітету з питань бюджету (реєстр. № 378д9/1-2020/207297 від 10.11.2020) внести ряд змін.

Як повідомив народний депутат, «прийняття законопроекту №4100-Д, у запропонованій редакції призведе, починаючи з 1 січня 2021 року, до неоднозначного тлумачення положень Бюджетного кодексу, зокрема в частині відповідності функцій та фінансових ресурсів для забезпечення повноважень районними радами, а відтак значного ускладнення їх діяльності.

Відомо, що за конституційними нормами (стаття 140 і частина друга статті 143) обласні та районні ради мають статус органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, та наділені низкою конституційних повноважень, яких вони на даний час не позбавлені. У розвиток конституційних приписів Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» також покладає на районні ради повноваження у вирішенні значної частини суспільних справ, за реалізацію яких вони несуть юридичну (і політичну – перед виборцями) відповідальність.

Оскільки регулювання у частині обласних бюджетів залишається незмінним, хоча природа створення обласних та районних рад є однаковою та спрямованою на представництво спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст, то ж не може бути підтримана ідея позбавлення районних рад більшості бюджетних надходжень, оскільки це необхідна умова здійснення ними покладених законом повноважень.

Слід зазначити, що запропоновані джерела наповнення доходної частини загального фонду районних бюджетів відповідно до законопроекту ( стаття 64-1) у зв'язку з їх незначним обсягом та відсутністю їх у більшості в майбутніх районів, не забезпечать в повній мірі навіть утримання апаратів рад та приміщень, де вони будуть розміщені.

Крім того, відсутні кошти на виконання програм соціально-економічного розвитку територій районів, інфраструктури, утримання майна спільної власності громад району та інші витрати. Відтак, це призведе до занепаду та закриття об'єктів комунальної власності.. При цьому, будь які прогнозні детальні розрахунки щодо фінансової спроможності районних бюджетів з урахуванням обсягу видаткових повноважень та їх ресурсного забезпечення також відсутні».

Дмитро Любота запропонував доповнити статтю 64-1 Бюджетного кодексу «Склад доходів загального фонду районних бюджетів» такими стабільними доходами:

а) - 3 відсотки податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на відповідній території;
б) - 1 відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату ( крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку відповідних природних ресурсів).
в) - 3 відсотки плати за землю, що сплачується на відповідній території ;
г) - 3 відсотки єдиного податку, що сплачується на відповідній території;

Відповідно внести зміни:

  • до статті 29 «Склад доходів Державного бюджету України» пункт 1 частина друга виклавши його в такій редакції: 1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 22 відсотки на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків - на території міста Києва.
  • до статті 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів територіальних громад»:
  • пункт 4-2 викласти в такій редакції «2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату ( крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку відповідних природних ресурсів).
  • пункт 19 частини першої викласти в такій редакції «Податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, крім плати за землю, що зараховується в розмірі 97 відсотків».
  • пункт 20 частини першої викласти в такій редакції « Єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування в розмірі 97 відсотків».

Крім того, було запропоновано у Прикінцевих положеннях Бюджетного кодексу зазначити норму, яка визначає термін дії цих доповнень, тобто «до внесення змін до Конституції України щодо подальшого функціонування районних рад».

«Необхідно зазначити, що видатки, які здійснюються з бюджетів територіальних громад - конкретизовані в статті 89, а по видатках районних бюджетів така конкретизація відсутня, тому пропоную законопроект доповнити новою статтею 89-1 «Видатки, що здійснюються з районних бюджетів», а саме:

Статтю 89-1 «Видатки, що здійснюються з районних бюджетів» викласти в такій редакції:

1) Освіта:
а) утримання шкіл-інтернатів загального профілю, спеціалізованих шкіл, закладів позашкільної освіти.

2) Охорона здоров'я:
а) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, засновником яких є районна рада.
б) місцеві програми розвитку та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, засновником яких є районна рада і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

3) Культура:
а) утримання об'єктів культури, зокрема шкіл мистецтв, районних будинків культури, музеїв тощо

4) Фізкультура, туризм і спорт:
а) утримання спільних об'єктів фізкультури та спорту: стадіонів, басейнів та інших об'єктів спортивного призначення;
б) розвиток туризму і спорту

5) Соціальний захист населення
а) утримання закладів соціального захисту: будинків для людей похилого віку, дитячих будинків.
б) програми підтримки людей з обмеженими можливостями

6) Архітектура та комунальне господарство
а) утримання архітектурних пам'яток місцевого значення
б) утримання спільного комунального майна та підприємств комунальної власності територіальних громад району;
в) утримання доріг та транспортної інфраструктури місцевого значення, будівництво місцевих доріг.
г) захист навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу території району, природоохоронні заходи з охорони навколишнього природного середовища;
д) організації збору та утилізації твердих побутових відходів на території району;
ж) програми надання послуг із водопостачання та водовідведення

6) Програми з розвитку економічного потенціалу районів з метою залучення інвестицій.
7) Утримання трудових архівів району.
8) Інші місцеві програми.

Таким чином буде наповнена конкретним змістом частина друга статті 86, якою визначено, що видатки другої групи (це видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України) здійснюються з бюджетів територіальних громад, а також районних бюджетів.

Необхідність прийняття додаткової статті 89-1 обґрунтовується ще й тим, що діюча стаття 91 «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» стосується всіх місцевих бюджетів (обласних, районних і бюджетів територіальних громад) та не може застосовуватись для визначення конкретних видатків районних бюджетів. Її застосування має багато різних тлумачень.

Всіляко підтримуємо запропоновані Народним депутатом України зміни до Бюджетного кодексу України, оскільки їх прийняття дозволить врегулювати питання формування та виконання районних бюджетів укрупнених районів, закріплення для їх повноцінного функціонування стабільних доходних джерел та видаткових повноважень, - написав Сергій Чернов.

Слід наголосити, що згідно норм Конституції України (статті 140, 143), за органами місцевого самоврядування субрегіонального рівня закріплений їх статус та перелік основних повноважень, а отже, на весь час їх існування, мають бути закріплені й джерела наповнення їх бюджетів в Бюджетному Кодексі України (принаймні, до внесення змін до Конституції України), - зазначив президент Асоціації.

На підставі наведеного, Сергій Чернов підтримує пропозиції Народного депутата України Дмитра Люботи щодо внесення змін до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 05.11.2020 року №4100-д, що дозволить районним бюджетам отримувати кошти на виконання програм розвитку територій районів, інфраструктури, зберегти та надалі утримувати об'єкти комунальної власності, у тому числі соціально-значимі, які надають необхідні послуги для населення.

 

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...