Сергій Чернов: Зміни до Конституції мають гарантувати здійснення місцевого самоврядування на всіх рівнях влади

Підтримуючи необхідність змін до Основного закону в частині місцевого самоврядування, Сергій Чернов, під час зустрічі з представниками національних асоціацій ОМС, наголосив, що новації мають відповідати концептуальним засадам реформи:

 «Зміни до Конституції повинні мати системний характер в руслі децентралізації та відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування. А також забезпечити гарантії здійснення місцевого самоврядування на всіх рівнях влади».

 Саме на збереженні інститутів представницьких органів на всіх рівнях владної шкали – місцевому-субрегіональному-регіональному, забезпеченні повсюдності самоврядування, наполягає Українська асоціація районних та обласних влад. На думку представників Асоціації, районні ради мають залишитися в системі національного державного управління, на противагу точки зору про недоцільність самоврядування на субрегіональному рівні.

 «Район – самостійний рівень адміністративно-територіального устрою, тому необхідна повноцінна система органів публічної влади. Це єдиний шлях забезпечити на цьому рівні дотримання принципу народовладдя, народного представництва та контролю. Саме через представницький орган – раду створюється гарантія легітимності й ефективності публічного владного управління. Кожен рівень адмінтерустрою вимагає формування дієвої системи органів публічної влади, що має включати: представницькі та виконавчі органи, виборні та призначувані, державні та самоврядні», -наголосив президент Асоціації Сергій Чернов.

 УАРОР пропонує віднести до повноважень районних рад та їх виконавчих органів затвердження відповідних програм програми соціально-економічного та культурного розвитку й бюджетів; управління спеціалізованих освітніх та медичних закладів, об'єктів водного, лісового, сільського господарства, культури і туризму тощо; будівництво і утримання доріг; утворення та управління комунальними підприємствами.

 Також серед питань, розгляд яких ініціювала Українська асоціація районних та обласних рад, фінансові гарантії місцевого самоврядування, трирівнева система адміністративно-територіального устрою, формування інституту префекта та його взаємовідносини з органами місцевого самоврядування, повноваження рад базового та регіонального рівня.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...