Державна регуляторна служба України надала рекомендації щодо виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»

З доповіддю перед учасниками Загальних зборів 14 лютого 2018 року виступив Олександр Колесніков, керівник територіального органу – завідувач сектору Державної регуляторної служби у Харківській області.

За його повідомленням, на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо регулювання на місцевому рівні майже усіх сфер господарської діяльності. Внаслідок цього, ними приймається левова частка регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьке середовище району, міста, об'єднання територіальної громади, тощо.

До регуляторних актів, які найбільш часто приймаються органами місцевого самоврядування стосуються акти щодо:

• Місцевих податків та зборів;
• Управління комунальним майном, в т.ч. оренди, продажу, приватизації тощо;
• Розміщення зовнішньої реклами;
• Правил благоустрою;
• Розміщення МАФів та тимчасових споруд для здійснення господарської діяльності;
• Затвердження тарифів;
• Регулювання земельних відносин та багато інших.

Щодо кожного проекту регуляторного акта, розробником якого є орган місцевого самоврядування, повинні проводитися регуляторні процедури, передбачені Законом «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», а саме: планування регуляторної діяльності, підготовка аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього для отримання пропозицій і зауважень від заінтересованих осіб, отримання пропозицій від Державної регуляторної служби України, розгляд та прийняття регуляторного акту, періодичне відстеження результативності регуляторного акту, перегляд регуляторного акту та інше.

Враховуючи закріплений Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» статус органів місцевого самоврядування, необхідно зазначити, що ці органи повинні діяти виключно в межах повноважень, якими вони наділяються Конституцією або законами для виконання покладених на них функцій.

У відповідності із статтею 34 Закону «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати до Державної регуляторної служби України проекти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу та висновком постійної комісії для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики, а також заслуховувати ці пропозиції разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування при представленні на пленарному засіданні сесії ради проектів регуляторних актів.

Разом з цим, за результатами перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування, які були проведені у 2011 році відповідно до Закону «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» було скасовано або змінено більше 80% регуляторних актів органів місцевого самоврядування оскільки вони не відповідали діючому законодавству, або були прийняті з перевищенням повноважень.

Згідно аналізу, проведеному Державною регуляторною службою України щодо стану додержання законодавства з державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування у 2017 р., визначено, що тільки 8% органів місцевого самоврядування України виконують норми Закону хоча б формально (по Харківській області за 3 останні роки відповідні проекти регуляторних актів надходили тільки з 15 районних та міських рад. Від сільських та селищних рад регуляторні акти надходили виключно з Куп'янського району). Жодного проекту регуляторних актів не надходило від об'єднаних територіальних громад Харківської області.

Все це свідчить, що левова доля регуляторних актів, прийнятих на рівні сіл, селищ, об'єднань територіальних громад прийняті з порушенням норм законодавства про регуляторну політику.
Аналіз отриманих проектів регуляторних актів засвідчив, що близько 9% регуляторних актів в Україні приймаються з перевищенням повноважень (а у Харківській області цей показник сягає 25%), 10% - тільки формально дотримуються необхідності підготовки та подання проектів регуляторних актів до Державної регуляторної служби України (є навіть випадки, коли сьогодні проект надсилається до Державної регуляторної служби України, а завтра на сесії вже приймається по ньому рішення не чекаючи відповіді Державної регуляторної служби України). При цьому, до 80% проектів регуляторних актів, що надійшли до Державної регуляторної служби України, надаються рекомендації з метою приведення їх у відповідність до принципів регуляторної політики.

Що тягне за собою недотримання процедури прийняття регуляторних актів для органів місцевого самоврядування?

По-перше – це порушення законодавства про державну регуляторну політику, що в свою чергу ставить під загрозу виконання державної програми дерегуляції в сфері господарської діяльності і веде до погіршення регуляторного клімату в регіоні.
По-друге – це визнання регуляторних актів через суд недійсними з можливими фінансовими витратами місцевих бюджетів, наприклад, коли судом було відмінено рішення щодо визначення ставок місцевих податків та плати за землю, а місцевий бюджет зобов'язали повернути підприємцям надлишково сплачений місцевий податок. Така практика за останні 2 роки вже набула значного поширення в кількох областях України. В Харківській області було поки що 2 судових оскарження: відносно плати за землю та щодо правил приймання стічних вод.

Але, необхідно враховувати, що останнім часом нами проводилися і проводяться навчальні семінари з регуляторної політики не тільки серед органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, але і серед бізнес-асоціацій, працівників органів прокуратури (на їх запит) та для адвокатів Ради адвокатів Харківської області. Все це може сприяти активізації підприємницького середовища по відстоюванню своїх прав через оскарження регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування з порушенням встановленого порядку. Судова практика з цих спорів свідчить, що у 80% випадків суди стають на сторону позивача – підприємця.

З метою роз'яснення вимог регуляторного законодавства у 2016-2017 роках нами було проведено в Харківській області низку навчальних семінарів для місцевих органів влади та органи місцевого самоврядування, а саме: в Харківській облдержадміністрації, куди запрошувалися розробники регуляторних актів з усієї області, у виконкомі Харківської міської ради, у Валківській міській раді, а також було проведено більше 100 робочих зустрічей з конкретних проблемних питань підготовки проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу до них.

У 2015 і 2017 роках я звертався до Харківського регіонального інституту державного управління щодо включення до програм підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування курсу «Державна регуляторна політика», але, на жаль - безрезультатно.

Разом з цим, з метою приведення регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування в Харківській області до вимог Закону «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» Олександр Колесніков запропонував на рівні кожного органу місцевого самоврядування наступне:

• Провести систематизацію регуляторних актів, діючих у відповідному органі місцевого самоврядування;
• Визначити осіб, відповідальних за виконання вимог Закону «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» в органі місцевого самоврядування;
• Провести роботу по виявленню регуляторних актів, прийнятих з порушенням вимог Закону та прийняти відповідні заходи щодо приведення їх у відповідність до вимог законодавства;
• На рівні районів провести методологічні заходи з питань реалізації органами місцевого самоврядування району державної регуляторної політики з залученням службовців територіального органу Державної регуляторної служби у Харківській області;
• На рівні районних рад забезпечити ведення обліку здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування нижчого рівня.

Сектор Державної регуляторної служби у Харківській області зі свого боку зобов'язується забезпечити участь свого представника при проведенні таких заходів. Для більшої ефективності від цих заходів пропоную разом із запрошенням на проведення семінару надавати перелік проблемних питань, які виникають при здійсненні регуляторної діяльності.

Крім того, Олександр Колесніков запропонував, при розробленні регуляторних актів, звертатися в телефонному режимі, або засобами електронного зв'язку до Сектору Державної регуляторної служби у Харківській області.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...